Visualització de contingut web

Concursos

 

-Concurs de fotografía LA MEUA CIUTAT SOCIAL del Comité de les Regione

L'objectiu d'este concurs és encoratjar els fotògrafs aficionats i professionals per a representar els projectes socials i / o les relacions socials en els seus pobles i ciutats. L'accés a la salut, l'educació, la vivenda o l'ocupació, les condicions de treball o la integració de les persones desfavorides en la societat poden inspirar eixa foto.

 

El concurs s'organitza en cooperació de SOLIDAR, la Xarxa Europea d'Organitzacions de la Societat Civil que treballa per a promoure la justícia social a Europa i en tot el món.

Termini: 30 de juny

- Concurs de fotografía del Centre Europeu de Desenvolupament de la Formació Professional (Cedefop)

 

Concurso formpación profesionalPer a equips de formació professional que presenten una història que reflectisca l'experiència d'aprenentatge de la formació professional amb 3 a 5 fotos i un text de fins a 100 paraules.

Termini: 15 de juliol

 

 

 

Concurs de fotografía de la Agencia Europea de Medi Ambient (AEMA)

 

Concurso de fotos sobre el agua

Pots enviar fotografies centrades en l'aigua a tres categories:

- L'aigua i nosaltres
- L'aigua i la naturalesa
- L'aigua i l'economia


Els guanyadors de cada categoria rebran un premi en metàl·lic de 1.000 EUR. L'AEMA també concedirà un Premi Juvenil especial a la millor fotografia enviada per un participant amb una edat compresa entre els 18 i els 24 anys.

Termini: 14 d'agost

Premi de Salut per a ONGs amb inicitives de prevenció del consum de tabaco en els joves

 

Premi de Salut de la Comissió Europea per a iniciatives d'organitzacions no governamentals que contribuïsquen a millorar la salut en la Unió Europea mitjançant la prevenció del tabaquisme en els joves.

Termini: 15 de juny

-Concurs  fotogràfic #EUinmyRegion

Descobreix projectes financiats per la UE i pren una foto. Les trenta millors s'exposaran per tota Europa. 

 

Termini: fins el 31 d' agost de 2018 a les 23.59 h.

 

Premis Horizon

 

Premios Horizon

 

Ofereixen una important recompensa en metàl·lic a qui siga capaç de resoldre de manera més efectiva un desafiament definit. L'objectiu és estimular la innovació i trobar solucions a problemes que importen als ciutadans europeus.

Diversos temes, premis i terminis.

-Concurso de fotografía MI CIUDAD SOCIAL del Comité de las Regiones

El objetivo de este concurso es alentar a los fotógrafos aficionados y profesionales para representar los proyectos sociales y / o las relaciones sociales en sus pueblos y ciudades. El acceso a la salud, la educación, la vivienda o el empleo, las condiciones de trabajo o la integración de las personas desfavorecidas en la sociedad pueden inspirar esa foto.

El concurso se organiza en cooperación con SOLIDAR, la Red Europea de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabaja para promover la justicia social en Europa y en todo el mundo.

 

Plazo: 30 de junio 2018