Visualització de contingut web

Ciència

 

FEDER I CIÈNCIA

El FEDER impulsa la inversió fins a 2020 de 326.900.000 € per a potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la investigació. Entre les seues actuacions es pot esmentar la de millorar la "Infraestructura i equipament cientificotecnològic a les universitats valencianes i centres d'investigació", gestionada per la DG Universitats, i dotada amb un import de 42.560.000 €.

Més informacio: http://www.hisenda.gva.es/web/financiacion-y-fondos-europeos

 

PROGRAMA DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ HORIZON 2020

La Unió Europea concentra gran part de les seues activitats d'investigació i innovació en el Programa Marc que en aquesta edició es denominarà Horitzó 2020 (H2020). En el període 2014-2020 i per mitjà de la implantació de tres pilars, contribueix a abordar els principals reptes socials, promoure el lideratge industrial a Europa i reforçar l'excel·lència de la seua base científica.

Horitzó 2020 integra per primera vegada totes les fases des de la generació del coneixement fins a les activitats més pròximes al mercat: investigació bàsica, desenvolupament de tecnologies, projectes de demostració, línies pilot de fabricació, innovació social, transferència de tecnologia, proves de concepte, normalització, suport a les compres públiques precomercials, capital de risc i sistema de garanties.

 

Projectes finançats a través d'HORIZON 2020

MOTRICOLOR: l'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar teràpies personalitzades més efectives contra el càncer colorectal. El consorci està compost per grups d'investigació de Bèlgica, Holanda Itàlia i Espanya; en la representació espanyola trobem l'Institut d'Investigació Clínica INCLIVA. Els investigadors valencians s'han centrat en la identificació d'ADN tumoral circulant per a contribuir a una nova classificació molecular del càncer de còlon i així poder determinar un tractament personalitzat de la malaltia.

Més informació: : http://www.eshorizonte2020.es/

 

BEQUES MARIE SKLODOWSKA-CURIE (H2020)

 

Les accions de Marie Skłodowska-Curie (MSCA) atorguen subvencions per a totes les etapes de la carrera dels investigadors, ja siguen doctorats o investigadors altament experimentats, i fomenten la mobilitat transnacional, intersectorial i interdisciplinària

 

Web de la CE : https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions