Actualitat

« Ves enrere

EL BANC EUROPEU D’INVERSIONS I EL SANTANDER FINANÇARAN LES PIMES ESPANYOLES

EL BANC EUROPEU D’INVERSIONS I EL SANTANDER FINANÇARAN LES PIMES ESPANYOLES

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) i Banc Santander proporcionaran finançament a les PIMES espanyoles mitjantçant un instrument innovador que els permetra a les dos institucions compartir els riscos. L'acord, signat a Madrid per la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, i el director general de Santander Espanya, Rami Aboukhair, està protegit pel Pla d'Inversions per a Europa. Davall este mecanisme de finançament, el BEI participarà en una cartera de préstecs corporatius de 250 milions d'euros i Banc Santander podrà proporcionar 500 milions d'euros de finançament per a les inversions de xicotetes i mitjanes empreses.

Gràcies a la participació del BEI, Banc Santander ampliarà la seua capacitat d'atorgar crèdits per a finançar noves inversions de PIME, que es beneficiaran de les condicions de finançament favorable del BEI en termes de venciment i taxes d'interés. L'objectiu del banc de la UE és contribuir a impulsar la competitivitat de les empreses espanyoles mitjantçant este acord, estimulant així el creixement econòmic i la creació d'ocupació.

El préstec està protegit pel Pla d'Inversions per a Europa, que permet al BEI finançar projectes que tenen un valor afegit particular i un perfil de risc més elevat a causa de la seua estructura o naturalesa. En este cas, el respatler del Pla Juncker ha ajudat a desenvolupar un instrument de finançament innovador per a apuntalar les noves inversions de xicotetes i mitjanes empreses i desbloquejar el capital privat.

Este acord és el segon d'este tipus firmat entre el BEI i Banc Santander. L'operació anterior, també atorgada en virtut del Pla d'Inversions per a Europa, ja ha ajudat a més de 3 500 empreses. El préstec mitjà concedit a les PIME beneficiàries en virtut d'este acord va ser de 180 000 EUR, i més del 30% de les empreses que es beneficien d'ell es troben en regions de convergència.

Comunicat de premsa