Actualitat

« Ves enrere

VIATGE SEGUR, TARGETA SANITÀRIA EUROPEA

VIATGE SEGUR, TARGETA SANITÀRIA EUROPEA

La Targeta Sanitària Europea és una targeta gratuïta que permet als ciutadans comunitaris accedir a l'atenció sanitària pública —necessària per motius mèdics— durant una estada temporal en qualsevol dels 28 Estats membres de la UE, a més de, Islandia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa, en les mateixes condicions i al mateix cost (l'assistència és gratuïta en alguns països) que les persones assegurades en eixe país.

Esta targeta cobrix únicament l'atenció mèdica que es fa necessària durant una estada en un altre país de la UE, per la qual cosa en principi no cobrix casos en què el pacient busca deliberadament tractament mèdic en un altre Estat membre. No és una alternativa a l'assegurança de viatge. No cobrix cap tipus d'atenció mèdica privada o costos com ara un vol de tornada al seu país d'origen ni la pèrdua d'un objecte personal.

Les targetes són emeses per les oficines de la seguretat social del seu país.

Per a tindre dret a una targeta, només hauràs d'estar assegurat o cobert per un sistema de seguretat social estatal en qualsevol Estat membre de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa. Cada membre de la família que estiga viatjant hauria de tindre la seua pròpia targeta.

També tenen dret a una targeta les persones de països no pertanyents a la UE que residisquen legalment en la UE i estiguen coberts per un règim de seguretat social estatal. No obstant això, els nacionals de països no pertanyents a la UE no poden utilitzar la seua Targeta sanitària europea per a rebre tractament mèdic a Dinamarca, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.