Visualització de contingut web

Emprenedors

 

 


FEDER I PIMES

Entre  2014 -2020 es preveu que la Unió Europea aporte  110 milions € per a la millora de la competitivitat de pimes mitjançant actuacions com els instruments financers per a les Pimes que gestionarà el Institut Valencià de Finances mitjançant la concesió de préstecs participatius i subordinats i llínies de capital grà i expansió, quina gestió suposa una novetat en aquest periode de programació per a la Comunitat Valenciana.

Més informació: http://www.hisenda.gva.es/web/financiacion-y-fondos-europeos

INSTRUMENT PIME DE  H2020

En el període 2014-2016, les Pimes de la Comunitat Valenciana han rebut més de 20,1 milions d'euros dins de la convocatòria europea d'Instrument PIME .

La Comunitat Valenciana és la tercera comunitat autònoma que més finançament europeu rep per a desenvolupar projectes d'alt contingut innovador.

  • En el període 2014-2016, la Comissió Europea ha finançat 59 projectes de xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat, la qual cosa representa el 12% del total nacional.
  • Tecnologies de la informació, energia, salut, transport, nanotecnologia i agroalimentació són exemples de sectors beneficiats.
  • IVACE ajuda les PIME a participar en la convocatòria Instrument PIME amb assessorament especialitzat i una línia de subvencions perquè aquestes puguen sufragar els costos de preparació de propostes.


Aquest finançament s'ha fet realitat a través del programa europeu Horitzó 2020, que inclou una convocatòria exclusiva per a pimes, anomenat Instrument PIME i que dóna suport a aquelles xicotetes i mitjanes empreses tradicionals, o innovadores, amb ambició de créixer, desenvolupar-se i internacionalitzar-se a través d'un projecte d'innovació europea.

Els projectes de les empreses valencianes que han rebut finançament en aquest període de temps fan referència a impuls de tecnologies de la informació, energia, salut, transport, adopció per part de les empreses de nanotecnologies de materials avançats, així com projectes d'agroalimentació.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ajuda les PIME a participar en la convocatòria Instrument PIME amb assessorament especialitzat i una línia de subvencions perquè aquestes puguen sufragar els costos de preparació de propostes.

Per a més informació, vegeu la convocatòria de l'any passat accedint a aquest: http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5268:programa-de-preparacion-de-propuestas-para-convocatorias-h2020&catid=364:programas-de-ayudas-para-empresas-2016&lang=es&Itemid=100455

Dins de les activitats d'assessorament en matèria d'Instrument Pime, IVACE organitza jornades i tallers periòdics a fi de donar a conéixer a les empreses les claus per a la preparació de propostes a aquesta convocatòria europea.   

LA PIME EN PROJECTES COL·LABORATIUS DE H2020

En el període 2014-2016, les Pimes de la Comunitat Valenciana han rebut més de 37 milions d'euros dins del programa europeu H2020 en projectes en col·laboració amb universitats i centres tecnològics en làmbit internacional.

Més informació en: http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4218&Itemid=100577&lang=es.  
Subscriu-te a http://www.seimed.eu/vlx/ i accedeix a rebre informació sobre oportunitats de participar en projectes europeus, així com a una agenda de tallers formatius gratuïts sobre les oportunitats de participació en projectes europeus.

PROGRAMA EUROSTARS

Aquesta iniciativa europea facilita el finançament dels projectes d'I+D liderats per pimes intensives en I+D. Espanya és el motor principal d'Europa quant a taxes de participació en aquest programa Europeu. Les pimes de la Comunitat Valenciana han demostrat ser MOLT ACTIVES en l'actual fase d'execució d'EUROSTARS. En el període 2014-2016, les pimes de la nostra Comunitat s'han beneficiat de 4 milions d'euros d'inversions en aquest programa europeu d'innovació. Accedeix a participar en el Programa Eurostars des de: https://www.eurostars-eureka.eu/

ALTRES PROGRAMES REGIONALS AMB FONS EUROPEUS

L'IVACE disposa d'un servei d'informació i assessorament per a empreses i emprenedors a què pot dirigir-se per a consultar sobre la disponibilitat d'incentius, finançament i serveis avançats.

Pot contactar amb aquest servei d'informació, exposant el seu cas, a través del correu electrònic: asesoramiento.ivace@gva.es

Per a una tramitació més eficaç, si ho desitja, pot completar la seua consulta remetent una fitxa descriptiva accedint a http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4246&Itemid=100606&lang=es o sol·licitar una entrevista personal on poder comentar amb més detall el seu projecte i necessitats.  

ERASMUS EMPRENEDORS

 

És un programa d'intercanvis transnacionals que oferix a emprenedors novells i persones que desitgen crear una empresa l'oportunitat d'aprendre d'empresaris experimentats que dirigixen xicotetes empreses en altres països participants.

En la web del programa pots trobar el teu punt de contacte local més pròxim a la Comunitat Valenciana.

 

Web: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es

 

PORTAL EUROPEU DE PROJECTES D'INVERSIÓ (PEPI)

 

El PEPI és una plataforma central de promoció de projectes de la UE que aspira a apropar els promotors de projectes de la UE i els inversors. El Portal vol augmentar la visibilitat de les oportunitats d'inversió existents en la UE.

 

Per a més informació visita la pàgina web del Portal: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/es/index.html