Notícies

Reunió del Comité Mixt UE-Regne Unit

Reunió del Comité Mixt UE-Regne Unit

El 28 de setembre va tindre lloc la tercera reunió del Comité Mixt UE-Regne Unit per a la implementació i aplicació de l'Acord de Retirada. Després d'aquesta, el Vicepresident de la Comissió, Maroš Šefčovič, va traslladar la necessitat d'accelerar la implementació per a assegurar una completa i efectiva implementació l'1 de gener de 2021.

Šefčovič va resumir els temes tractats en la reunió, expressant preocupació sobre el sistema britànic per a garantir la residència als ciutadans europeus (l'anomenat settlement scheme), ja que en la seua aplicació pràctica es diferencien dues categories de ciutadans europeus amb el mateix estatus de residència, cosa que no és acceptable, més quan una d'aqueixes categories podria tindre més dificultats a exercir els seus drets (socials, sanitaris, etc.).

Respecte al Protocol sobre Irlanda / Irlanda del Nord, Šefčovič va reiterar la necessitat urgent d'accelerar, per part del Regne Unit, la implementació de tots els aspectes del protocol i, en particular, en relació amb els controls sanitaris i fitosanitaris, o sistemes i aplicacions informàtiques per a la gestió en duana.

Encara que va reconéixer que el Regne Unit està implementant algunes de les decisions del Comité Mixt, que han de ser adoptades abans de final d'any per a la completa implementació del Protocol, va expressar que continuen existint dificultats i que les posicions del Regne Unit estan encara allunyades del que la UE pot acceptar. En aquest sentit, va insistir en la petició de la UE que el Regne Unit retire les parts conflictives del seu projecte de llei de mercat interior, ja que si s'aprovara en la seua actual forma constituiria una serie violació del dret internacional, subratllant que l'Acord de Retirada ha de ser implementat i no renegociat, i menys encara canviat unilateralment.

Finalment, en la reunió també es va tractar el tema de les zones de sobirania a Xipre i Gibraltar, i sobre aspectes tècnics de la implementació en curs de l'acord financer, així com de la resta de decisions del Comité Mixt, que hauran d'adoptar-se abans del final del període transitori.

A meitat d'octubre tindrà lloc la pròxima reunió del Comité Mixt, que haurà de tindre en compte els resultats dels comités especialitzats.