Visualització de contingut web

Què és?

EUROPE DIRECT VALENCIA és un centre d'informació sobre la Unió Europea que la Generalitat Valenciana posa al servici dels seus ciutadans.

Els objectius d'este enllaç, que forma part de la Xarxa d'Informació Europe Direct, són:

  • Acostar la Unió Europea al gran públic de València per mitjà de la creació d'un servici públic d'informació sobre tots els aspectes relacionats amb el procés d'integració europea.

  • Contribuir a crear una estructura que oferisca als ciutadans valencians un vincle de comunicació directe, flexible i eficaç amb la realitat europea, coordinat amb l'acció de la Generalitat Valenciana.

  • Facilitar als ciutadans valencians la cerca d'informació i proporcionar accés als documents i publicacions de les institucions europees, i com orientar la demanda de la documentació, quan resulte necessari, cap a altres fonts d'informació més adequades.

  • Desenvolupar accions de promoció de la Unió Europea dirigides a diversos col•lectius ciutadans.