Notícies - València

« Ves enrere

EL CONSELL COL•LABORA AMB L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ PER A FACILITAR LA PARTICIPACIÓ EN POLÍTIQUES EUROPEES I FORMAR A JÓVENS

EL CONSELL COL•LABORA AMB L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ PER A FACILITAR LA PARTICIPACIÓ EN POLÍTIQUES EUROPEES I FORMAR A JÓVENS

El Consell ha aprovat un conveni entre la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE) i l'Ajuntament de Castelló per a defendre i promoure els interessos dels diferents municipis de la Comunitat Valenciana en l'àmbit europeu i facilitar la participació en polítiques europees i formar jóvens d'eixa ciutat.

L'Ajuntament de Castelló contribuirà econòmicament per a la consecució d'este conveni amb la FCVRE per mitjà de l'aportació de 20.000 euros.

Ambdós parts podran organitzar de manera conjunta seminaris i activitats de formació i informació relativa a tots aquells aspectes sobre les polítiques, programes i institucions de la Unió Europea que siguen d'interés per a ambdós institucions.

Així mateix, col·laboraran activament en matèria de formació professional, impulsant l'aprenentatge del personal d'ambdós entitats per a una gestió dels interessos comuns.

 

Per part de la FCVRE es durà a terme un seguiment exhaustiu de les iniciatives, polítiques i convocatòries de projectes de la Unió Europea i s'actuarà d'enllaç amb les institucions comunitàries per a la representació, defensa i difusió dels distints interessos socials de Castelló.

També es fomentarà l'organització de visites a institucions comunitàries i trobades amb funcionariat de les mateixes.

La FCVRE impulsarà la vinculació entre els col·lectius socials i econòmics valencians i els de les distintes regions i entitats locals que componen la Unió Europea amb l'objectiu d'establir relacions estratègiques per als temes d'interés; recolzarà la participació de l'Ajuntament de Castelló en aquells canals d'intercanvi d'idees, experiències i bones pràctiques a nivell europeu que puguen resultar d'interés, així com l'obtenció de subvencions i la busca de socis per a projectes ja esbossats per altres entitats.

La FCVRE proporcionarà informació sobre la legislació comunitària, tant en preparació com consolidada en benefici de les administracions i societat civil en general de la ciutat de Castelló i promocionarà els interessos de la Comunitat Valenciana davant de les Institucions de la Unió Europea i en altres fòrums.

Igualment, informarà sobre la celebració de reunions i esdeveniments relacionats amb els sectors que afecten les distintes administracions i societat civil en general de la ciutat de Castelló i organitzats per les institucions de la Unió Europea, els seus organismes consultius i associacions europees diverses.

De la mateixa manera, recolzarà a l'Ajuntament de Castelló en les exhibicions de les diferents exposicions i iniciatives que el consistori vullga promoure a Brussel·les i que siguen d'interés general i acollirà al o la titular d'una beca que convocarà l'Ajuntament per al desenrotllament de les activitats formatives que es determinen.

La Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea, la directora de la qual és la directora general de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat, té com a objecte potenciar la participació de tots els sectors amb presència en la Comunitat Valenciana en les polítiques desenrotllades per la Unió Europea i impulsar el coneixement de les mateixes.