Notícies - València

« Ves enrere

CONVOCATÒRIA LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR EN LA FCVRE

CONVOCATÒRIA LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR EN LA FCVRE

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2017, de la directora de la Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea, per la qual es convoca procés selectiu per a cobrir el lloc de treball de coordinador, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, Convocatòria 1/2017. [2017/6670]

 

La Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea (d'ara en avant, FCVRE) té com a objectiu principal potenciar la participació de la Comunitat Valenciana en les polítiques i accions de la Unió Europea i impulsar el coneixement de les mateixes.

En particular assisteix a la Generalitat en l'àmbit de les seues competències en matèria de les polítiques vinculades a Polítiques Agrícoles; Sostenibilitat, Energia, Medi Ambient i Aigua; Empresa, Indústria i Competitivitat, Investigació, Desenvolupament i innovació (I+D+i), Infraestructures, Transport i Logística; Ocupació, Finançament i Fons Estructurals, Programes Acadèmics, Turisme, Cultura i Esport; Comunicació i Informació; Cooperació al Desenvolupament; Sanitat; Educació i Joventut; Assumptes Socials, així com qualssevol altres àrees que siguen objecte d'una política europea que tinguen un interés general per a la Comunitat Valenciana.

Se seleccionarà, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, mèrit i capacitat, d'acord amb els criteris arreplegats en l'annex I una persona que, responent al perfil baix descrit, cobrisca el lloc vacant de coordinador de l'FCVRE, i que, des de Brussel·les, sota la direcció de la directora d'aquesta, coordinarà l'equip a Brussel·les i la Comunitat Valenciana.

Tota la informació, ací:

http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/6670&L=1