Notícies - València

« Ves enrere

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

El Cos Europeu de Solidaritat proporciona llocs de voluntariat, períodes de pràctiques i ocupacions d'entre 2 i 12 mesos, per a fomentar la solidaritat en les comunitats de tota Europa. L'objectiu del Cos Europeu de Solidaritat és permetre que un nombre més gran de jóvens participe en una gran varietat d'activitats solidàries, bé per mitjà del voluntariat, bé adquirint una experiència professional fent front a situacions estimulants en tota la Unió Europea.

Poden inscriure's en el programa jóvens d'entre 17 i 30 anys d'edat. L'edat mínima per a participar en un projecte de solidaritat és de 18 anys.

En el moment de la inscripció se't demanaran les teues principals dades personals. En una etapa posterior se't sol·licitarà més informació. Durant la inscripció podràs especificar a quins països voldries que et destinaren, si busques una experiència de voluntariat o ocupacional, quin tipus d'activitat t'interessa i quines són la teua experiència i les teues capacitats. El sistema de registre està disponible en les vint-i-quatre llengües oficials de la Unió.

Web del Cos Europeu de Solidaritat: https://europa.eu/youth/SOliDARITY_es

Fullet informatiu: https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6ddc0a96-71ac-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-40771863