Notícies - València

CURIA

La base de dades InfoCuria conté totes les informacions públiques disponibles sobre els assumptes sotmesos al Tribunal de Justícia, al Tribunal General i al Tribunal de la Funció Pública.

 

InfoCuria dóna accés, en primer lloc, als documents de la Institució (principalment les sentències, les conclusions, les interlocutòries i les comunicacions publicades en el Diari Oficial de la Unió Europea), per mitjà d'una busca textual o una busca de dades. Tals dades es referixen a les dates de determinats actes del procediment, la matèria que constituïx l'objecte de l'assumpte, el tipus de procediment, les disposicions del Dret de la Unió esmentades en la jurisprudència, la nacionalitat de les parts, etc. La disponibilitat d'eixes dades pot variar en funció del tipus de procediment i de la fase (calendari) en que estiga l'assumpte.

 

A més en el nostre butlletí Alerta Jurídica sempre incloem el comentari d'alguna Sentència d'actualitat: http://www.europedirect.gva.es/web/europe-direct-valencia/alerta-juridica

 

Busca General: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/

 

Busca Avançada: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es

 

Búsqueda Avanzada: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es