Notícies - València

ESCO

ESCO és la classificació europea multilingüe de capacitats, competències, qualificacions i ocupacions, i forma part de l'estratègia Europa 2020. Els serveis de la Comissió van llançar el projecte en 2010 amb una consulta oberta de les parts interessades. La Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió gestiona el desenvolupament i l'actualització contínua de la classificació ESCO.

 

La classificació ESCO determina i categoritza les capacitats, competències, qualificacions i ocupacions pertinents per al mercat laboral i l'educació i formació en la UE. Mostra, de manera sistemàtica, les relacions existents entre els distints conceptes.

 

ESCO s'ha desenrotllat en un format obert de TI, està disponible per a ser utilitzat gratuïtament per tots i es pot accedir a través de la plataforma de servici ESCO.

 

Portal ESCO: https://ec.europa.eu/esco/portal