Notícies - València

« Ves enrere

ARRIBEN AL CONSELL D'EUROPA LES MESURES DE LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ COM A FERRAMENTA PER A L'ERADICACIÓ DE POBRESA

ARRIBEN AL CONSELL D'EUROPA LES MESURES DE LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ COM A FERRAMENTA PER A L'ERADICACIÓ DE POBRESA

Entre les mesures que ha assenyalat com a fonamentals per a aquesta qüestió es troba la futura Llei de Renda Valenciana d'Inclusió, però també l'aplicació del Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social, la Llei de Funció Social de l'Habitatge, el nou model de serveis socials o el 'Xarxa Llibres o la Llei de Sanitat Universal.

Oltra, que ha sigut convidada a participar en la conferència internacional sobre l'eradicació de la pobresa a Europa, organitzada per la Conferència d'ONG del Consell d'Europa, ha destacat que les mesures que ja han començat a aplicar-se a la Comunitat Valenciana han permès reduir el risc de pobresa un 6,9% en termes relatius des de 2014 enfront del creixement de 0,5% en el conjunt d'Espanya, segons les dades oferides per l'informe de la European Anti Powerty Network (EAPN).

Durant la seua intervenció, la responsable de les polítiques d'inclusió ha afirmat que la "perversa gestió de la crisi econòmica ha condemnat a milions de persones a l'exclusió mentre es rescatava bancs" i ha creat nous col·lectius vulnerables en la nostra societat, com són les persones que viuen en el llindar de la pobresa malgrat comptar amb treball.

Aquesta situació s'enceba, especialment, amb els joves, atès que la pèrdua de nivell adquisitiu des de 2008 s'eleva al 28%, "hipotecant amb açò el futur de tota la societat, perquè cap societat pot sobreviure quan sacrifica als seus fills", ha asseverat.

En la imatge, la Vicepresidenta Mónica Oltra i la Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l'Estat Daría Tarrádez.