Notícies - València

« Ves enrere

PROGRAMA EUROPA AMB ELS CIUTADANS

PROGRAMA EUROPA AMB ELS CIUTADANS

Les ajudes de la convocatòria estan dirigides als grups de reflexió europeus (think tanks) i a les organitzacions de la societat civil a escala europea que, per mitjà de les seues activitats permanents, habituals i periòdiques, contribuïsquen de forma tangible als objectius del programa «Europa amb els ciutadans».

 

Termini de presentació: 18 d'octubre de 2017

 

Bases: http://eacea.ec.europa.eu/node/2067_en

 

Resum en castellà: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_5.pdf

 

Informació en web Punt Europeu de Ciutadania: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/europa-con-los-ciudadanos-2014-2020/convocatoria.html